නිතර දෙවේලේ යන එන තැන් ....

Wednesday

20 05. පී.ටී නොහොත් කසුන්
 මේ ඉන්නෙ සෙට් එක... එකින් එකා ගැන කියනව....02. සජිත් කටුකුරුන්ද

03. විරාජ් උපශාන් 

04. ගිහාන් ආනන්ද

05. පී.ටී නොහොත් කසුන්

06. චාමර මදුෂංක

07. චමීර සදරුවන්

08. රොෂාන්


04. කසුන් මදුරන්ග දර්මරත්නඉපදීම - 1991 - 11 - 05

රැකියා ස්ථානය -  වාහන යට.... මජන් ගාගෙන.... එන්ජින් නම්බර් හොයන්න ගිහිල්ල සයිලන්සරේට අත පුච්චගන්න තැන... """ වාහන වැලුවේශන් කොරන් තැනක""

ගෙදර සෙටාර් එක...04 යි - අම්ම, තාත්ත, අක්ක...මූ
දැනට පදිංචිය බංඩාරගම... නමුත් මෙච්චර කලක් හිටියෙ නුගේගොඩ කන්දවත්ත ටෙරස් වල....

මූට අපි නම් කතා කරන්නෙ පී.ටී... කියල... """හැබැයි ගෙදර අය ආදරේට වෙන විදියකටත් කතා කරනවා... එක කියන එක හරි නෑනෙ..."""


මම විනාඩි 20ක් විතර කල්පණා කරා කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ කියල.... මූගෙ චරිතාපදාව පටන් ගන්නෙ කොහොමද කියල....

අම්බෝ... මූ ගැන ලියන්න් තියෙන දේවල්... කියල වැඩක් නෑ.....

කියන්න තියෙන්නෙ, මෙච්චරයි...

+++........මාව බලන්න පැමිණියාට බොහොම ස්තුතියි.......+++
(X)