නිතර දෙවේලේ යන එන තැන් ....

Friday

16 මගේ උපන් දිනේ.....

මුලින්ම මෙන්න මේක බලල හිටු.....


 මම අවුරුදු ගෙවපු හැටි....


 ඔන්න එදා තමා දවස.... ඔන්න එදා තමා 2013.04.14 වෙනි ඉරු දින උදෑසන 7.00 පමණ කොල්ල නැගිට්ටේ කණ ගාව තිබුනු මගේ ගණ්ජම කරදුතණය කෑ ගහල අඩපු නිසා.... ඉතින් ඒ කෝල් එක බැලුවම අම්මගෙන්.... ඔන්න අම්ම ඉතින් මට විශ් කලේ 7.00 විතර....
 ( ආ කියන්න බැරි උනා.... මුලින්ම විශ් කලේ උබලටත් විශ්කරනව වගේ.. මගේ......#$%^&* (වෙන්ට වයිපරේ)...
ඊට පස්සෙ සෑහෙන දෙනෙක් මට විශ් කොලා කියහන්කො.... ඔන්න ඉතින් ආපහු සැරයක් මගේ ප්‍රියාවිය ගත්ත ඇමතුමක්.....මෙන්න මෙහෙම කිවුවා..

.ටීක්....ටීක්.....ටීක්.....@#$%^&&*@&^@    %$#$#%&*#&&#**@^@    $#%^#^#$*^$&$(ඒ ටික උබල ඇහුවොත් උබල වස බොනව... නෑ කමක් නෑ කියල දාන්නම්කො...)
මෙන්න මෙහෙම කිවුවා...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
+++........මාව බලන්න පැමිණියාට බොහොම ස්තුතියි.......+++
(X)