නිතර දෙවේලේ යන එන තැන් ....

Friday

2 ගහපන්..මරෙනකන් ගහපන්....


මම අද ඔයාල දැනුවත් කරන්න යන්නෙ හරි ආවේගකාරීව...මොකද. කිවුවොත් මම මේ දවස් කීපය තුල කෝච්චියේ හා බස් එකේ දැකපු, විදපු, දේවල් ගැන කියන්නත්, ඒ දේවල් නිසා පීඩාවට පත් වෙන්නවුන් සදහාත්, පීඩාවට පත් කරන්නවුන් සදහාත් පිලියමක් තියෙනවද?? එහෙම නැත්තම් නීතියක් තියෙනවද?? එහෙමත් නැත්තම් නීතිය මගීන් තට ගෙන කටයුතු කලාට කමක් නැද්ද කියන කාරනා ගැන කතා කරන්න තමා අද මම මෙතනට සැපැත් උනේ.. ඇත්තටම දැන් සමාජයට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නෙ....ඇයි පාරක තොටක මිනිහෙක්ට ගෑනියෙක්ට බැහැල යන්න බැරි.... මොකද්ද ඒකට හේතුව.....


+++........මාව බලන්න පැමිණියාට බොහොම ස්තුතියි.......+++
(X)