නිතර දෙවේලේ යන එන තැන් ....

Friday

10 අම්මගේ ඕස්ට්‍රිලියානු සංචාරය... (පළමු සතිය)

ඔන්න ඉතින් ඕප දූපයක් කියන්න තමා ආවෙ මේ පැත්තෙ... වෙන මොනව කරන්නද ඉතින් නේද??


අපෙ අම්ම ගියානෙ රට...

උකුලට නාවත් එදා වගේ මා පොඩි පුතු අම්මේ... යොදුනක් ඈතින් උන්නත් මා, මා ඔබ ලග අම්මේ...දැන් ඇවිදින්න පටන් අරගෙන... හෝ ගාල මූණු පොතේ පින්තූර දානව.. මේව බලන මට ඉන්න බෑ... මේ බලන්නකො... ඒ පැත්තට අම්බානෙක හීතලයිලු... ඉන්න බැරිලු...
අයියයි අම්මයි...Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
+++........මාව බලන්න පැමිණියාට බොහොම ස්තුතියි.......+++
(X)