නිතර දෙවේලේ යන එන තැන් ....

Thursday

7 ඇබර්ඩීන් ඇල්ල, හොර්ටන් තැන්න හරහා නුවර එලිය දක්වා....ඔන්න මම කියන්න යන්නෙ අපේ ගෙදර සෙට් එක නුවර එලියෙ ගිය ගැන කියන්න... ඔන්න මම පටන් ගන්නව කතාව කියන්න.....
මුලින්ම කියන්න වැදගත් කරුනු කිහිපයක් තියෙනවා.....

01. හොර්ටන් තැන්නේ කදවුරක ඉන්න බලගෙන යනවනම් යන්න මාසෙකට විතර කලින් බුක් කරන්න වෙනවා.... ඒක බුක් කරන්න ඔන බත්තරමුල්ලෙ තියෙන Wild Life එකට ගිහින් තමා... තොරතුරු ගන්න ඔන නම් මෙන්න නම්බර් එක.... 0112888585...

02. හොර්ටන් තෙන්න රෑට මාරම හීතලයි... එක නිසා පුලුවන් තරම් වහගන්න රෙදි ගෙනියන්න....

03. එක අතුලට පොලිතීන් ගෙනියන්න දෙන්නෙ නෑ.... වතුර බොතල් ගෙනියන්න පුලුවන්.... හැබැයි... බොතල් අපහු ගෙන්න ඔන..... නැත්තම් පට්ටම ලෙඩේ....

04. තව විශේෂ කාරනයක්.... ඔයාල ගෙනියන ටෙන්ට් එක හොද තත්වෙ එකක් වෙන්න ඔනා... නැත්තම් පුතෝ ඉවරයි... තෙමෙන්නෙ නැති... ශක්තිමත් එකක් වෙන්න ඔන... නැත්තම් උදේ බලද්දි කොහේ ඉදිද දන්නෙ නෑ...
+++........මාව බලන්න පැමිණියාට බොහොම ස්තුතියි.......+++
(X)